Close

V našem produktovém portfoliu najdete vícebodové zamykácí systémy řady SECURY od firmy BKS. Tento dveřní hardware je určen pro moderní zámky objektů, pro dřevěné a ocelové dveře, hliníkové i plastové dveře s nejvyššími požadavky na bezpečnost.

Rádi Vám navrhneme  řešení dveřního hardware na požárně únikových cestách dle norem ČSN EN 179 a ČSN EN 1125. Kontaktujte nás na adrese: andres@acssolution.cz.

PRODUKTOVÁ ŘADA

VARIANTY DVEŘNÍHO HARDWARE – VÍCEBODOVÁ ZAMYKÁNÍ

SAMOZAMYKACÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY S PANIKOVOU FUNKCÍ

ŘADA SECURY 21 - pro DŘEVĚNÉ nebo OCELOVÉ DVEŘE

Vícebo­dová zamykání řady S-21 jsou typické svými velkými roztečemi na vložku, zaob­lenou plochou čel zámků nebo průchozími uzávěrovými lištami v rámech.

Samoz­amykací uzamykací sys­témy BKS nahr­azují manu­ální zavření zámku s hlavní závorou. Je jedno, zda se jedná o pro­tipožární ochranu, panikovou funkci nebo o oblast privátních bytů.

SECURY-21 je ideální:

 • pro pro­tipožární a únikové dveře.
 • tři automatické střelkové závory 
 • s 20 mm vysu­n­utím střelky
 • cer­ti­fik­ovány pro třídu odol­nosti RC2/RC3.
 • ve směru úniku jsou vždy opatřeny panikovou funkcí.
 • pro jedno a dvoukřídlé dveřní sys­témy.
 • v kombi­naci s kováním BKS schváleny dle ČSN norem EN197/EN1125.

Vícebo­dová zamykání SECURY řada 21 jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí 

(voli­telně paniková funkce B / paniková funkce C / paniková funkce E).

ŘADA SECURY 19 - pro HLINÍKOVÉ a PLASTOVÉ DVEŘE

Vícebo­dová zamykání BKS pro hliníkové nebo pla­stové dveře s rámovou kon­strukcí jsou přizpůsobena právě pro požadavky těchto dveřních sys­témů.

Se speciálními řešeními zámků, malou roztečí na vložku a upra­venými výškami klik pro štíhlé pro­fily rámových kon­strukcí hliníkových nebo pla­stových dveří.

Lze dodat i v pro­ve­dení s moto­rovými zámky nebo s elek­tricky připoji­telnou ven­kovní klikou.

SECURY-19 je ideální:

 • pro pro­tipožární a únikové dveře.
 • tři automatické střelkové závory 
 • s 20 mm vysu­n­utím střelky
 • cer­ti­fik­ovány pro třídu odol­nosti RC2/RC3.
 • ve směru úniku jsou vždy opatřeny panikovou funkcí.
 • pro jedno a dvoukřídlé dveřní sys­témy.
 • v kombi­naci s kováním BKS schváleny dle ČSN norem EN197/EN1125.

Vícebo­dová zamykání SECURY řada 19 jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí 

(voli­telně paniková funkce B / paniková funkce C / paniková funkce E).